Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika

Aktualny portal Biblioteki PRz dostępny
jest pod adresem:
biblio.prz.edu.pl

 

 

Pisząc prace magisterskie, dyplomowe, projekty w postaci artykułów naukowych, należy podać spis źródeł bibliograficznych, tj. literaturę przedmiotu. Jest to bibliografia załącznikowa. Rejestruje ona dokumenty cytowane lub wykorzystywane przez autora pracy lub dokumenty tylko związane z tematem dzieła; zamieszcza się ją zwykle na końcu pracy. Powinna być uszeregowana alfabetycznie według haseł autorskich lub w przypadku ich braku – według haseł tytułowych. Elementy opisu bibliograficznego podaje się według określonej kolejności. Dopuszczalna jest różnorodna interpunkcja, ale należy stosować jednolity system znaków i jednolite wyróżnienia graficzne we wszystkich przypisach stosowanych w pisanej pracy. Spis bibliograficzny należy również ponumerować.

Do opracowania pisemnej części pracy stosuje się również przypisy bibliograficzne. Umieszczane są w obrębie tekstu głównego dokumentu. Służą one identyfikacji publikacji, z której przejęto materiał przytoczony w tekście lub do której autor odsyła czytelnika. Gdy chcemy zamienić opis bibliograficzny na przypis, podajemy nie ogólną liczbę stron czy kart w przytaczanym dokumencie, lecz stronę, na której znajdowała się informacja.

Zasady sporządzania przypisów bibliograficznych ustala norma PN-ISO 690:2012. Informacja i dokumentacja. Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji. Poniżej przedstawimy przykłady standardowych opisów bibliograficznych dla różnych rodzajów dokumentów.
 

DOKUMENTY DRUKOWANE
1. Wydawnictwa zwarte
2. Rozdział w książce, artykuł, referat w książce
3. Wydawnictwa ciągłe (czasopisma) opisywane całościowo
4. Artykuł w wydawnictwie ciągłym (czasopiśmie)
5. Norma
6. Opis patentowy

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE
7. Książka elektroniczna
8. Artykuł w książce elektronicznej, w bazie danych lub w programie komputerowym
9. Czasopisma online w całości
10. Artykuł w elektronicznym wydawnictwie (w czasopiśmie)
11. Biuletyny elektroniczne, strony www, serwisy online


1. WYDAWNICTWA ZWARTE

• Autor/autorzy (do 3 osób)
• Tytuł
• Oznaczenie kolejności wydania (wydanie pierwsze nie jest wymagane)
• Numer tomu i jego tytuł (w opisie pojedynczego tomu)
• Liczba tomów (w opisie wydawnictwa wielotomowego)
• Miejsce wydania
• Nazwa wydawcy*
• Rok wydania
• Objętość*
• Nazwa serii i nr tomu serii*
• ISBN*

* element nieobowiązkowy

Przykłady:
Anderson, R.: Arduino dla zaawansowanych. Gliwice, 2014.
Balińska A.; Sieczko A.; Zawadka J.: Turystyka: wybrane zagadnienia. Warszawa, 2014.
Stasiak, F.: Zbiór ćwiczeń. Autodesk Inventor 2014. T. 1. Kurs podstawowy. Aleksandrów Łódzki, 2014.
FEDOROWICZ, Z. i in. Finanse: praca zbiorowa. Warszawa: Difin, 2003. ISBN 83-7251-347-3
Podstawy wybranych procesów biotechnologicznych: praca zbiorowa. Pod red. J. Fiedurka. Wyd. 2. Lublin, 2014.
do góry


2. ROZDZIAŁ W KSIĄŻCE, ARTYKUŁ, REFERAT W KSIĄŻCE

• Autor/autorzy rozdziału (do 3 osób)
• Tytuł rozdziału
• W:
• Autor/autorzy całości książki
• Tytuł książki
• Oznaczenie kolejności wydania(wydanie pierwsze nie jest wymagane)
• Miejsce wydania i nazwa wydawcy
• Rok wydania
• Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (dokumentu głównego, książki), rok, oznaczenie strony

Przykłady:
Perakyla A., Analiza rozmów i tekstów. W: red. nauk. Denzin N., Metody badań jakościowych. T.2. Warszawa 2009, s. 325-350.

Praca zbiorowa
Śmietański M.J., XQuery language and other technologies of data querying in relational database based on SQL Server. W: Information Systems in Management II, A. Jakubiec, W. Karwowski, A. Orłowski (red.), WULS Press, Warszawa 2008, 144-154;
SKOCZYLAS W. Analiza obrotowości kapitału. W: Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pr. zbior. pod red. L. Bednarskiego T. Waśniewskiego T.1. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1996, s. 391-429.
do góry


3. WYDAWNICTWA CIĄGŁE (CZASOPISMA) OPISYWANE CAŁOŚCIOWO

• Tytuł czasopisma
• Odpowiedzialność
• Wydanie
• Oznaczenie zeszytu (rok, rocznik, tom, numery)
• Miejsce wydania i wydawca*
• Rok
• Seria*
• ISSN

* element nieobowiązkowy

Przykłady:
Ekonomia i Zarządzanie. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej. 2009 nr 1-. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2009-. ISSN 2080-9646
Studia Mathematica. Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk. 2000 nr 1-3. ISSN 0039-3223
do góry


4. ARTYKUŁ W WYDAWNICTWIE CIĄGŁYM (CZASOPIŚMIE)

• Autor/autorzy artykułu
• Tytuł artykułu
• Tytuł wydawnictwa ciągłego (czasopisma)
• Odpowiedzialność autorska*
• Wydanie
• Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (rok, oznaczenie zeszytu, strony)
• ISSN*

* element nieobowiązkowy

Przykłady:
Gabryś, B. J.; Lempart M. Kapitał finansowy jako źródło zmian w przedsiębiorstwie.
Zarządzanie i Finanse, R. 10, nr 1, cz. 1 (2012), s. 31-39
Lipiński, A. Czy prawo ochrony środowiska jest gałęzią prawa. Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka. R. 2007, nr 2, s. 2-10
do góry


5. NORMA

• Numer normy
• Rok
• Tytuł normy

Przykład:
PN-C-81607:1998. Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane
do góry


6. OPIS PATENTOWY

• Odpowiedzialność główna - zgłaszający lub właściciel*
• Tytuł wynalazku*
• Odpowiedzialność drugorzędna(wynalazca)*
• Uwagi*
• Kraj lub urząd udzielający
• Rodzaj dokumentu patentowego (np. opis patentowy)
• Numer
• Data wydania dokumentu cytowanego

* element nieobowiązkowy

Przykłady:
Reda, J.: Sposób zasilania plazmotronu łukowego do cięcia pod wodą i plazmotron łukowy do cięcia pod wodą. Instytut Energii Jądrowej, Otwock-Świerk. Polska. Opis patentowy.152261. Opubl.31.05.1991.
Michalski J., Stelmach L.: Głowica do honowania otworów. Polska. .Opis patentowy. 181665. Opubl. 31.08.2001 WUP 08/01
do góry


7. KSIĄŻKA ELEKTRONICZNA

• Autor/autorzy (do 3 osób)
• Tytuł
• Nośnik
• Wydanie
• Miejsce wydania
• Wydawca
• Data wydania
• Data aktualizacji
• Data dostępu*
• Warunki dostępu*
• ISBN/ISSN*

* obowiązkowe tylko dla dokumentów online

Przykłady:
Environmental Impact of Power GenerationSearch Within [online] London. Royal Society of Chemistry. 2000. [dostęp 26 października 2010]. Dostępny w Internecie: http://bazy.pb.edu.pl:2183/web/portal/browse/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=646
Nowy słownik ortograficzny PWN. [CD-ROM]. Red. nauk. E. Polański. Wyd. 4. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. ISBN 83-0113-963-3
do góry


8. ARTYKUŁ W KSIĄŻCE ELEKTRONICZNEJ, W BAZIE DANYCH LUB W PROGRAMIE KOMPUTEROWYM

• Autor/Autorzy artykułu
• Tytuł artykułu
• W:/In
• Autor/Autorzy dokumentu macierzystego
• Tytuł dokumentu macierzystego
• Nośnik
• Wydanie
• Miejsce wydania
• Wydawca
• Data wydania
• Data aktualizacji
• Data dostępu*
• Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego
• Warunki dostępu*
• Numer znormalizowany

* obowiązkowe tylko dla dokumentów online

Przykład:
Gruin, I.: Materiały polimerowe. [online].Warszawa: PWN, 2003. [Dostęp 19 września 2012 r.]. Rozdział 5: Przykłady wybranych grup polimerów, ich budowa i właściwości, s. 124-170. Dostęp w sieci uczelnianej w Internecie: han/ibuk/korpo.ibuk.pl/fiszka.php?id=139#spistresci. ISBN: 83-01-14005-4
do góry


9. CZASOPISMA ONLINE W CAŁOŚCI

• Tytuł wydawnictwa ciągłego
• Nośnik
• Wydanie
• Miejsce wydania
• Wydawca
• Data wydania
• Data dostępu*
• Warunki dostępu*
• ISSN*

* obowiązkowe tylko dla dokumentów online

Przykład:
International Journal of Heat and Mass Transfer [online]. Elsevier, 1957 [dostęp 15 marca 2010]. Miesięcznik. Dostępny w Internecie: http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-heat-and-mass-transfer/. ISSN 0017-9310
do góry


10. ARTYKUŁ W ELEKTRONICZNYM WYDAWNICTWIE ( W CZASOPIŚMIE)

• Autor/Autorzy artykułu
• Tytuł artykułu
• Tytuł wydawnictwa ciągłego
• Nośnik
• Wydanie
• Oznaczenie zeszytu
• Data aktualizacji
• Data dostępu*
• Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego
• Warunki dostępu*
• ISSN*

* obowiązkowe tylko dla dokumentów online

Przykład:
Chmielewska, Katarzyna. Poza granicami gatunku? W: „Nauka”. [online]. 2008, [nr] 4, s. 133-167. [dostęp 13.09.2011 ] Dostępny w Internecie: http://www.portalwiedzy.pan.pl/images/stories/ pliki/publikacje/nauka/2008/04/N_408_09_Chmielewska.pdf. ISSN 1231-8515.
do góry


11. BIULETYNY ELEKTRONICZNE. STRONY WWW, SERWISY ONLINE

• Tytuł
• Nośnik
• Miejsce wydania
• Wydawca
• Data wydania
• Data dostępu
• Warunki dostępu

Przykłady:

Biuletyn elektroniczny, listy dyskusyjne.
Biuletyn EBIB, [online]. Polska. Wrocław. 2001- . Aktualizacja 02.07.2009, [dostęp: 18-08-2009]. Dostępny w Internecie: http://ebib.info/biuletyn/.
Ekonometria.net : forum dyskusyjne o ekonometrii, [online]. Copyright by phpBB Group. 2007. [dostęp: 20.09.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ekonometria.net/forum.html

Witryna internetowa, serwisy online.
Green World : serwis ekologiczny [online]. Polska. Green World. 15.05.2001.[dostęp: 14.06.2010]. Dostęp w Internecie: http://greenworld.serwus.pl.
do góry
 


 
Biblioteka Politechniki Rzeszowskiej
al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel. (+48-17) 865 12 64, fax (+48-17) 743 22 49
e-mail: biblio@prz.edu.pl

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności